บริษัท ภรณ์เบญจา อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการของเรา

ทางบริษัท ภรณ์เบญจา อินเตอร์เทรด จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ ไฮโทรนิค และอีกหลายยี่ห้อ เช่น UMINI, KEMPPI , HYPERTHERM เราคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการหลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภรณ์เบญจา อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเทรดดิ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้ร่วมลงทุน คือ นายถนัดศึก นิรันดร ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจเทรดดิ้ง และ การจัดการด้านโลจิสติกส์

เพิ่มเติม

TIPS & TRICKS

เทคนิคและข้อมูลเชิงเทคนิค เกี่ยวกับลวดเชื่อม เครื่องเชื่อม อุปกรณ์การเชื่อม และงานเชื่อมอื่นๆ

view entries